วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ระเบียบห้องสมุดโรงเรียน

เวลาทำการของห้องสมุด
ห้องสมุดเปิดเวลา 07.20-16.30 น.
ห้องสมุด It เปิดเวลา 08.30-16.20 น.
นักเรียนยืมและคืนหนังสือ
1. ยืมหนังสือได้ 4 เล่ม นาน 7 วัน
2. ยืมวารสารได้ 2 เล่ม นาน 3 วัน
3. ยืม VCD,CD ได้ 1 ชุด นาน 7 วัน
มารยาทการใช้ห้องสมุด
1. ไม่นำหนังสือส่วนตัว กระเป๋า เป้ เข้าห้องสมุด
2. ไม่นำงานประดิษฐ์ การลอกการบ้านไปทำในห้องสมุด
3. เมื่อยืมหนังสือเสร็จแล้วให้นำหนังสือออกจากห้องสมุด
4. ไม่หยิบวารสาร หนังสือพิมพ์มาอ่านครั้งละหลายฉบับ
5. ไม่ตัดหรือฉีกภาพและข้อความในหนังสือ ให้ถ่ายเอกสาร
6. เมื่อใช้หนังสือเสร็จแล้วให้นำไปวางที่ตู้เดิม
7. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นในห้องสมุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น