วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2552

บรรยากาศการจัดห้องสมุดโรงเรียน

1. บรรยากาศห้องสมุด
2. ทางเข้าห้องสมุด ตู้บริจาคหนังสือจากธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารกรุงไทย
3. มุมวารสารและห้องสมุดไอที
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น